TIẾT KIỆM. KIÊN CỐ.

Công nghệ BMW EfficientDynamics trên BMW X4.

Tiết kiệm không phải là một thuộc tính thường thấy ở BMW X4, tuy nhiên có hai điểm ngoại lệ đáng chú ý đó là khả năng giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2. Các công nghệ EfficientDynamics (tăng phấn khích, ít tốn hao) mới nhất của BMW và thiết kế khí động học đảm bảo các giá trị tiêu thụ ở mức thấp mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hiệu năng và tính năng động.